Daňová evidence

 • evidence příjmů a výdajů
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • mzdová evidence

Kromě vedení daňové evidence Vám na základě jejího zpracování sestavíme daňové přiznání k dani z příjmů, DPH i dani silniční. Vyplníme přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Součástí našich služeb je kromě daňového poradenství i zastupování při jednání se státními orgány a v průběhu kontrol.


Vedení účetnictví

 • zpracování předaných dokladů
 • zpracování přiznání k DPH včetně souhrného hlášení a hlášení k přenesení daňové povinnosti
 • zaúčtování uzávěrkových operací a následné zpracování účetní závěrky
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování při jednání se státními orgány
 • účetní poradenství
 • daňová optimalizace
 • daňové přiznání k dani z příjmů, silniční dani, dani z nemovitostí

Mzdové účetnictví

 • kompletní zpracování mezd
 • pracovní smlouvy, dohody
 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • výplatní pásky
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listky
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • komunikace s finančním úřadem, OSSZ a zdravotními pojišťovnamy

Daňové přiznání

 • Zpracování těchto daňových přiznání
 • Daňové přiznání k dani z příjmu FO a PO
 • Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Daňové přiznání k dani silniční
 • Ostatní daňové přiznání

Daňové a účetní poradenství

 • Řešení daňových a účetních problémů
 • Daňová optimalizace